A: ORGANISCHE DAMPEN EN OPLOSMIDDELEN MET EEN
KOOKPUNT >65°C
B: ANORGANISCHE GASSEN EN DAMPEN
E: ZURE GASSEN EN DAMPEN (ZWAVELDIOXIDE)
K: AMMONIAK EN ORGANISCHE STOFFEN

A: ORGANISCHE DAMPEN EN OPLOSMIDDELEN MET EEN
KOOKPUNT >65°C
B: ANORGANISCHE GASSEN EN DAMPEN
E: ZURE GASSEN EN DAMPEN (ZWAVELDIOXIDE)
K: AMMONIAK EN ORGANISCHE STOFFEN

GESCHIKT VOOR
SCHILDER – DECORATEUR